נזכור לעד

אנו עושים מאמצים לאתר ולהציג את כל החללים בוגרי.ות התנועה וחברי.ות התנועה שנפלו לאורך השנים.

במידה והיקר.ה לך לא מופיע באתר, ניתן לשתף אותנו דרך כפתור ״שתפו אותנו בסיפור״.

בעמוד זה מנציחה התנועה את היקירים.ות שהלכו לעולמם בעת שהיו חניכים.ות או חברים.ות בתנועה.

שתפו אותנו בסיפור
ניתן להעלות מספר תמונות אם רוצים, עד 10 תמונות בפורמט jpg או png במשקל מקסימלי של 2MB.