אתר להנצחת זכר ומורשת חניכי.ות ובוגרי.ות תנועת הצופים העבריים בישראל

אשר נפלו במערכות ישראל בעת השירות בצה"ל, בשירותי הביטחון, בפעולות האיבה ובעת פעילותם.ן בתנועה.

נזכור אתכם.ן לעד

האתר עלה לאוויר בערב יום הזיכרון תשפ״ב. אנו עושים מאמצים לאתר ולהציג את כל החללים בוגרי.ות התנועה וחברי.ות התנועה שנפלו לאורך השנים ואת המידע עליהם.ן, אך מודעים לכך שחלק מהמידע עדיין חסר.
במידה והיקר.ה לך לא מופיע.ה באתר או המידע לגביו.ה חסר, ניתן לשתף אותנו דרך כפתור ״שתפו אותנו בסיפור״.

שתפו אותנו בסיפור
ניתן להעלות מספר תמונות אם רוצים, עד 10 תמונות בפורמט jpg או png במשקל מקסימלי של 2MB.